Vrtićarci oduševljeni: obnovljen drveni brod na dječjem igralištu


Petak, 14. rujna 2018.

Dječji vrtić Maslačak Đurđevac je od  INA-e, Industrije nafe d.d. dobio sponzorstvo za obnovu centralnog igrala – drvenog broda na vanjskom igralištu dječjeg vrtića.

Riječ je o najvećoj spravi na dječjem igralištu vrtića koja je zbog dotrajalosti materijala i niza godina svakodnevnog korištenja postala neadekvatna za korištenje i sigurnu igru.

Ina d.d. je svojim sponzorstvom omogućila kompletnu zamjenu i obnovu dotrajale vanjske konstrukcije i time je mališanima dječjeg vrtića omogućila sigurnu i bezbrižnu igru na dječjem igralištu.

Ovim putem u ime djece, roditelja i zaposlenika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac zahvaljujemo Ini d.d., što je prepoznala potrebu naših polaznika i omogućila im još bolju i sretniju igru- rekla je ravnateljica Marija Čupen Tomica.