Za dječja igrališta 50 tisuća kuna


Utorak, 26. lipnja 2007.

Gradsko poglavarstvo pokrenulo je postupak nabave za sprave i igračke za dječja igrališta. U Gradu očekuju da će 50 tisuća kuna biti dovoljno za opremanje dvaju dječijih igrališta. Jedno će biti postavljeno u središtu grada, kod poslovnog centra, što su već ranije inicirale majke djece s đurđevačkog pordučja, a ukoliko će biti dovoljno novaca, drugo bi igralište trebalo biti na peskima. (Podravski List)