Zaključak o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama


Petak, 9. prosinca 2016.

Nakon provedenog Javnog natječaja i utvrđivanja Konačne liste prvenstva, gradonačelnik Grada Đurđevca je dana 09. prosinca 2016. godine donio Zaključak o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama kojeg možete pronaći u nastavku teksta.