Zaključak o dodjeli gradskog prostora na korištenje udrugama


Utorak, 25. travnja 2017.

Nakon provedenog Javnog natječaja i utvrđivanja Konačne liste prvenstva, gradonačelnik Grada Đurđevca je dana 25. travnja 2017. godine donio Zaključak o dodjeli gradskog prostora na korištenje udrugama kojeg možete pronaći u nastavku teksta.