Zaposleno 5 pripadnika romske nacionalne manjine u programu javnog rada


Srijeda, 31. prosinca 2014.

Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje, a prema Nacionalnom programu za Rome i Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., Grad Đurđevac i Udruga Roma "Korak po korak" sklopili su Ugovor o financiranju zapošljavanja osoba romske nacionalne manjine po programu javnog rada pod nazivom Uređenje romskih naselja.

Sukladno Ugovoru zaposleno je 5 dugotrajno nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine s područja Grada Đurđevca na razdoblje do 31. svibnja 2015. godine.

Kako bi se uspješno provodio program Uređenja romskog naselja Stiska, Grad Đurđevac osigurao je neophodno potreban alat.