Završeno čišćenje podruma u zgradi Gradske uprave


Utorak, 1. rujna 2015.

U zgradi Gradske uprave završeni su radovi čišćenja zapuštenog podruma. Prostor površine 200 četvornih metara će se iskoristiti za potrebe gradske arhive, a u čišćenje su sudjelovali djelatnici zaposleni u programu javnih radova te Komunalnih usluga Đurđevac.