Završeno uređenje kapele u Budrovcu


Srijeda, 23. rujna 2015.

Na kapeli Kraljice svete Krunice u prigradskom naselju Budrovac, nakon uređenja pročelja i ugradnje nove zaštite limenog dijela, postavljen je gromobran čime je završena predviđena obnova. Sredstva za ugradnju gromobrana osigurao je Grad.

U kompletnu obnovu kapele uloženo je oko 750.000 kuna, a sredstva su osigurali Varaždinska biskupija, Grad, Županija i Župa Budrovac. Kapela ima sve karakteristike crkve i sakralno je iznimno vrijedna. Tijekom godine u njoj se služi šest misni slavlja te sve sprovodne mise jer je smještena nedaleko od groblja.