ŽIVNULO I PO ĐURĐEVAČKIM MJESNIM ODBORIMA


Srijeda, 9. siječnja 2008.

Iako lani nisu dobili sve što im treba i što su tražili, stanovnici đurđevačkih mjesnih odbora ipak primjećuju da se u njihovim naseljima krenulo u izgradnju infrastrukture, uređenje i druge zahvate. Zahvaljujući i velikom angažmanu mještana, u Svetoj Ani je puno učinjeno na uređenju naselja, u Sirovoj Kataleni je završena mrtvačnica te počela izgradnja vodovoda, dok su se u Severovcima i na Peskima bavili obnovom krovišta na društvenim domovima. Također, primjereno je održavano i 300 kilometara mreže nerazvrstanih cesta koje pokrivaju đurđevačko gradsko područje. Prema najavi gradonačelnika Đurđevca Mladena Roštana, svakom se mjesnom odboru nastoji riješiti godišnje najveći komunalni problem, pa je najavio da je sada na redu gradnja mrtvačnica u Suhoj Kataleni i Čepelovcu, te završetak vodovoda u Grkinama, Severovcima, Sirovoj Kataleni i Čepelovcu. (www.radio-koprivnica.hr)