Zrinka Hodić: Orezane krošnje će se obnoviti


Četvrtak, 18. ožujka 2010.

Svi koji su navikli ili vole vidjeti raskoš zelenila na drvoredu platana na „Bentu“, koje su svojim krošnjama zastirele svod i osiguravale debeli hlad, jedno vrijeme će se morati priviči na nov izgled centra Đurđevca, bez raskošnog zelenila koje se svijalo do klupa. Krošnje su orezane i za sada gole grane ružno strše. –Ne treba brinuti, krošnje će se obnoviti, jer su skinute samo suhe grane koje su prijetile pucanjem i padanjem. Ono što je ostalo dovoljno je za formiranje jedne nove lijepe, zdrave krošnje koja će i dalje pružati hlad i uljepšavati centar grada, rekla nam je Zrinka Hodić, đurđevačka šefica za hortikulturno uređenje i predsjednica Društva za uljepšanje Đurđevca. Za orezivanje drvoreda gradske su komunalne službe angažirale privatnog poduzetnika i najdulji kran u Đurđevcu, promet je u centru zbog toga bio privremeno drugačije reguliran, a tu je proljetnu akciju čišćenja stabala, uz mnogobrojne Đurđevčane, po lijepu vremenu pratio i gradonačelnik Gračan.