Župan „koči“ legalizaciju u Đurđevcu


Petak, 7. kolovoza 2015.

Katastrofalne provedba legalizacije na području Đurđevca i okolnih općina razlog je zbog kojeg gradonačelnik Željko Lacković ne odustaje od namjere da Gradska uprava od Županije preuzme đurđevačku ispostavu odjela za prostorno uređenje i gradnju. U Đurđevcu je predano 5 500 zahtjeva za legalizaciju, a učinak županijske ispostave je ispod deset posto. Agencija Ministarstva graditeljstva preuzela je 2 100 od tih 5 500 zahtjeva i njen učinak je na 70 posto. To, ističe gradonačelnik Lacković, samo potvrđuje nužnost da Gradska uprava preuzme đurđevačku ispostavu u čemu je prilikom nedavnog posjeta podršku dala i Anka Mrak Taritaš, ministrica graditeljstva. Jednoglasnu podršku za preuzimanje ispostave gradonačelnik je dobio i od Gradskog vijeća, no župan Darko Koren ne želi ni čuti za preuzimanje.

Zbog Županije se, naglašava gradonačelnik, u medijima stalno stvara negativna slika o Gradu jer se ističe da je Đurđevac u cijeloj Hrvatskoj najlošiji u postupku legalizacije i nigdje se ne spominje da je ispostava u nadležnosti Županije, a ne Grada. U prilog za preuzimanje ispostave ide i činjenica da će uskoro početi izlaganje katastarske izmjere Đurđevca pa bi se u godinu dana riješili svi predmeti stanovnika s područja grada te bi kroz prihode od legalizacije Grad uštedio dva milijuna kuna koliko treba izdvojiti za završetak tog projekta.