Najvažniji akti Grada


GRAD ĐURĐEVAC


JAVNA NABAVA


ENERGIJA


KOMUNALNA GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA


PODUZETNIŠTVO


POSLOVNI PROSTORI


FINANCIJE


PROMET


UGOSTITELJSTVO


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE


POLJOPRIVREDA


UDRUGE


SAVJET MLADIH


STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM


KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA GRADA ĐURĐEVCA


IZVJEŠĆA


UNUTARNJA REVIZIJA