Cjenici Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.


CJENIK SKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA U ĐURĐEVCU

DIMNJAČARSKE USLUGE

OSTALE USLUGE: