Odluka o komunalnom doprinosu  • (*ne važi) Odluka o komunalnom doprinosu (SN 10/14.)