Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca


  • Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca (SN 4/09., 5/16., 9/17., 2/18., 5/18. - pročišćeni tekst)