Energetska obnova upravno poslovne zgrade


Utorak, 16. veljače 2021.

Naziv projekta: Energetska obnova upravno poslovne zgrade, na adresi Stjepana Radića 6, 48350 Đurđevac

 

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren na energetsku obnovu upravno poslovne na adresi Stjepana Radića 6 u Đurđevcu kojom će se postići energetske uštede, tj. smanjiti će se potrošnja energije u objektu.

Obnova će rezultirati smanjnjenjm godišnje potrošnje primarne energije u upravno poslovnoj zgradi za 64,73% odnosno 219.189,81 kWh/god nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti smanjenjem isporučene energije za grijanje 66,94% i smanjnjem ispusta CO2 za najmanje 18,8 t/godišnje, uz povećanje kvalitete i standarda korištenja objekta.

Ciljna skupina ovog projekta je Grad Đurđevac kao prijavitelj projekta i korisnik zgrade te MUP RH kao vlasnik i korisnik zgrade koji će ovim projektom doprinjeti dostizanju specifičnih ciljeva EU i nacionalnih strategija te povećati kvalitetu korištenja prostora, zaposlenici Grada Đurđevca i poslcijske postaje Đurđevac koji će projektom dobiti ugodniji i kvalitetniji prostor za rad uz smanjenje troškova energenata.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  1. Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u upravno poslovnoj zgradi za 64,73% kWh/god nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti
  2. Smanjnjenje isporučene energije za grijanje u upravno poslovnoj zgradi za 66,94% odnosno 141.797,00 kWh/godišnje nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti.
  3. Smanjenje iskusta CO2 kod upotrebe objekta za najmanje 18,8 t/godišnje nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti

Provedba projekta će kroz same informativne aktivnosti promidžbe pozitivno utjecati i na povećanje svijesti šire javnosti o učincima i potrebama za provedbom mjera energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije te će projekt energetske obnove upravno poslovne zgrade služiti kao primjer dobre prakse u održivom upravljanju energijom u zgradama javnog sektora.

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 7.420.747,61 kuna

EU sufinanciranje projekta: 2.326.047,25 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 19.03.2019. – 19.03.2021.

Kontakt osoba: Tea Radoš, 099/274-6279

https://strukturnifondovi.hr/

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014-2020”.