Đurđevac ispod snježnog pokrivača


Srijeda, 23. siječnja 2019.

Foto: Robert Rodman