Prvi dan škole u Osnovnoj školi Đurđevac 2022.


Ponedjeljak, 5. rujna 2022.