Željko Car: Djevojka iz Svete Ane


Utorak, 27. kolovoza 2019.

Na održanoj foto radionici u Svetoj Ani nastale su mnoge prekrasne slike s motivima ovog najmanjeg prigradskog naselja, tradicijskih radova, ali i mještana Svete Ane. Jedna od fotografija je i ova fotografija Željka Cara- Djevojka iz Svete Ane.