Infrastruktura


Prema strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske, izgradnja brze ceste Otok Virje – Varaždin – Virovitica – Osijek – Ilok u planu je do 2015. godine, a trasa ceste je locirana jugozapadno od trase željezničke pruge prvog reda Varaždin – Koprivnica – Osijek – Dalj.

Državna cesta D43 (Đurđevac - Bjelovar) kao dio istočnog kraka "Podravskog ipsilona" (Vrbovec - Križevci - Koprivnica - Gola te Vrbovec - Bjelovar - Đurđevac) nije u zadovoljavajućem stanju, i veliki napredak očekuje se puštanjem u rad brze ceste na istoj trasi, koja je u fazi izgradnje.

U razdoblju od 2014. godine do 2017. godine izgrađena je slijedeća prometna infrastruktura: izgrađena je nova pješačka staza u ulici Grgura Karlovčana, Petra Zrinskog, Petra Preradovića, Đure Basaričeka, staza u Budrovcu, Bana Jelačića, u dijelu Vukovarske ulice, u Vinogradskoj, Radničkoj cesti, dio Ivana Đuriševića, napravljeno je parkiralište kod tržinice i kod Staroga grada sa ukupno 70 parkirnih mjesta. Kao prometno rješenje za gust promet izgrađena su četiri kružna toka: kružni tok na spoju Bana Jelačića i Bjelovarske ulice, kružni tok kod tržnice, kružni tok na spoju Ulice Augusta Šenoe, Radničke ceste i Ivana Đuriševića, te kružni tok na spoju Ulice Grgura Karlovčana i Ljudevita Gaja. Također je ulagano u gradnju mostova za potrebe poljoprivrednika, te je izgrađeno ukupno šest mostova. Asfaltirane su i brojne ulice.

Lokalne ceste su asfaltirane, a nerazvrstane ceste su uglavnom asfaltirane u jednom sloju. Ostale ceste (poljski i vinogradski putovi) jednim dijelom su asfaltirane, a drugim dijelom pošljunčane.

Grad Đurđevac je omogućio vlasnicima klijeti da sudjeluju u financiranju asfaltiranja nerazvrstanih šljunčanih puteva u vinogradarskim predjelima.

Prema usvojenom modelu Grad zajedno s vlasnicima klijeti sudjeluje u asfaltiranju navedenih dionica i to po modelu pola troškova na teret gradskog proračuna, a druga polovica na teret zainteresiranih vlasnika kojima se za njihov udio u financiranju radi obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu.

U sufinanciranje se uključilo oko 200 vinogradara i poljoprivrednika, a do sada je asfaltirano oko 10 kilometara vinogradarskih puteva.

Prema kategorizaciji željezničkih pruga, gradom Đurđevcom prolazi pruga prvog reda (Varaždin - Koprivnica - Osijek - Dalj) te pruga drugog reda (Križevci -  Bjelovar - Kloštar Podravski).