Telekomunikacije


Na području Koprivničko-križevačke županije za odvijanje poštanskog prometa nadležno je središte pošta Koprivnica sa svoja 34 poštanska ureda. Uz standardne poštanske usluge, u Poštanskim uredima se obavlja novčano poslovanje, mjenjački poslovi, prodaja tiska i časopisa, prodaja knjiga i slikovnica, te razne trgovačke robe. Poštanski ured 48350 Đurđevac dostavlja poštu u naselja: Đurđevac, Grkine, Severovci, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Šemovci, Hampovica, Sirova Katalena i Suha Katalena.

Na području grada Đurđevca koncesiju za obavljanje telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži imaju Hrvatske telekomunikacije d.d. (HT). Koprivničko-križevačka županija ustrojena je kao jedna mrežna skupina s tranzitno-pristupnim centralama u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima. Moderna tranzitno-pristupna (AXE-10) centrala u Đurđevcu sa svojim udaljenim pretplatničkim stupnjevima pokriva sva mjesta na području općine.

Na području Grada komutacijski kapaciteti zadovoljavaju sadašnje potrebe, a postoji mogućnost proširenja kapaciteta. Kao osnovni i jedini prijenosni medij koriste se sustavi podzemnih svjetlovodnih kabela, što osigurava dovoljan kapacitet koji se može mijenjati u skladu s potrebama.

U pretplatničkoj mreži, osim klasičnih Cu kabela ,koriste se i svjetlovodni kabeli. Uvođenjem ISDN-a i ADSL-apretplatnički priključci u potpunosti se digitaliziraju, a mogućnost korištenja tih tehnologija imaju svi pretplatnici. Kapaciteti pretplatničkih mreža zadovoljavaju sve sadašnje potrebe te trenutno nema nerealiziranih zahtjeva za priključenje.

U fiksnoj mreži, uz mnogobrojne govorne usluge, postoje i širokopojasne mreže velikih brzina prijenosa, namijenjene prijenosu podataka: Croline, Croapak, ATM.

Područje grada pokriveno je signalom svih mobilnih telekomunikacijskih operatera, zadovoljavajuće kvalitete.