Gradska uprava


Ukoliko želite kontaktirati gradsku upravu, poslati pitanje ili iznijeti neki prijedlog, slobodno nas nazovite ili  pošaljite e-mail. Rado ćemo odgovoriti na svaki vaš upit, a ako nas želite osobno posjetiti, to možete učiniti na navedenim adresama.

zgrada

Radno vrijeme Gradske uprave:   pon-pet 08:00 - 16:00h

GRADONAČELNIK GRADA ĐURĐEVCA:  HRVOJE JANČI, MAG.EDUC.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada Đurđevca. Gradonačelnik Grada Đurđevca ima zamjenicu koja ga u slučaju njegove spriječenosti, a na njegov prijedlog, zamjenjuje.

Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela Grada Đurđevca svaki prvi četvrtak u mjesecu u vremenu od 9:00 do 12:00 sati druže se s građanima.

Mole se građani koji žele osigurati svoje prisustvo na druženju da svoj dolazak najave u Gradskoj upravi na broj telefona 811-052 ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr, a ukoliko se želi raspravljati o određenoj stručnoj temi moli se prethodna najava teme, kako bi se pripremili materijali i pozvao resorni pročelnik.