10. sjednica Gradskog vijeća


Utorak, 31. listopada 2006.

Dana 27. srpnja (četvrtak) 2006. godine, s početkom u 16,10 sati održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

  1. Donošenje  Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.
  3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.
  4. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.
  5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.
  6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.
  7. Razmatranje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima  i izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca  za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.
  8. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
  9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca.
  10. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 10. sjednice (2006)