12. sjednica Gradskog vijeća 2010.


Subota, 24. srpnja 2010.
Dana 19. srpnja (ponedjeljak) 2010. godine, s početkom u 16,00 sati, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

  1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
  2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
  3. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju „Segrada“ d.d. Đurđevac za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka.
  4. Razmatranje Izvješća o ispitivanju površinske vode na vodotoku Čivićevac, s prijedlogom Zaključka.
  5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
  6. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi za 2010, godinu,
  7. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
  8. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
  9. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca.
  10. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik 12. sjednice