14. sjednica Gradskog vijeća


Petak, 16. veljače 2007.

Dana 22. veljače (četvrtak) 2007. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
 2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Društveni ugovor Komunalija d.o.o. Đurđevac.
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
 4. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2007. godinu.
 5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Đurđevca.
 6. Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca o održanoj Skupštini trgovačkog društva Radio Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
 7. Razmatranje Izvješća predstavnika Grada Đurđevca  o održanoj Skupštini trgovačkog društva "Podravina Programat" d.d. Đurđevac.
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2006. godine.
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.
 10. Donošenje Rješenja o razrješenju zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca.
 11. Donošenje Rješenja o izboru zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca.

  - Polaganje prisege zamjenice gradonačelnika.

 12. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 14. sjednice