15. sjednica Gradskog vijeća 2010.


Ponedjeljak, 15. studenoga 2010.
Dana 17. studenog (srijeda) 2010. godine, s početkom u 16,00 sati, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica StjepanaRadića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog otpada „Peski“.
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima.
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduživanje.
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za prodaju dionica društva „Segrad“ d.d. Đurđevac i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju dionica.
 5. Donošenje Zaključka u vezi daljnjeg uređenja i opremanja kolne-stočne vage na lokaciji u Bjelovarskoj ulici bb u Đurđevcu radi registracije kao Stočni sajam.
 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
 7. Donošenje Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za određivanje visine komunalne naknade.
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
 11. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d.
 12. Donošenje Odluke o objedinjenom obračunskom vođenju računa kod Zagrebačke banke.
 13. Donošenje Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca (zgrada Stjepana Radića 12 – bivša zgrada „Fišerovo“).
 14. Donošenje Odluke o načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Andrijom Stankirom iz Đurđevca.
 15. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za izgradnju obilazne ceste u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu.
 16. Donošenje Odluke o davanju na korištenje zgrade u Ulici kralja Tomislava 3 u Đurđevcu Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac.
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
 19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za udruživanje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac u Zajednicu ustanova javnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske.
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec listopad 2010. godine.
 21. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
 22. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik 15. sjednice