15. sjednica Gradskog vijeća


Četvrtak, 5. travnja 2007.
Dana 5. travnja (četvrtak) 2007. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1.  Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
 2. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2006. godine.
 4. Donošenje Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.
 5. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 6. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 7. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 8. Razmatranje Izvješća o radu, Izvješća o intervencijama i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini, s prijedlogom Zaključka.
 11. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 12. Donošenje Odluke o prodaji poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac.
 13. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerzvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2007. godini - asfalterski radovi.
 14. Donošenje  Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova higijeničarske službe na području Grada Đurđevca u 2007., 2008. i 2009. godini.
 15. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije  javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca u 2007., 2008., 2009. i 2010. godini.
 16. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o plaćama djelatnika.
 17. Razmatranje  prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca.
 18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.
 19. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 15. sjednice (2007)