16. sjednica Gradskog vijeća 2010.


Četvrtak, 23. prosinca 2010.
Dana 21. prosinca (utorak) 2010. godine, s početkom u 16,00 sati, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica StjepanaRadića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu.
 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu.
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 4. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 6. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 7. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Paromlinska 2.
 10. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
 11. Donošenje Projekcija Proračuna Grada Đurđevca za 2012. – 2013. godinu.
 12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu.
 13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
 14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2011. godini.
 15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
 16. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
 17. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
 18. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
 19. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini.
 20. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđvca u 2010. godini.
 21. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2011. godini.
 22. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
 23. Donošenje Plana civilne zaštite Grada Đurđevca.
 24. Donošenje Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
 25. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
 26. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
 27. Razmatranje financijskog Izvješća Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2009. godinu i informacija o funkcioniranju Turističke zajednice Grada Đurđevca do osnivanja Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine.
 28. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Centra za kulturu Đurđevac.
 29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Đurđevac.
 30. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Centra za kulturu Đurđevac.
 31. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Gradske knjižnice Đurđevac.
 32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac.
 33. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac.
 34. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.
 35. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik 16. sjednice