16. sjednica Gradskog vijeća


Srijeda, 16. svibnja 2007.
Dana 21. svibnja (ponedjeljak) 2007. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

  1. Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Đurđevca.
  2. Donošenje  Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2007. godini.
  3. Donošenje  Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.
  4. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.