17. sjednica Gradskog vijeća


Četvrtak, 26. srpnja 2007.

Dana 26. srpnja (četvrtak) 2007. godine, s početkom u  16.00 sati održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 2. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 3. Donošenje  Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine.
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine.
 5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine, s prijedlogom Zaključka.
 6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine, s prijedlogom Zaključka.
 7. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine, s prijedlogom Zaključka.
 8. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana i Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac  za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine, s prijedlogom Zaključka.
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine.
 10. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2006. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca.
 12. Razmatranje prijedloga Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca, sukladno Zaključku Gradskog vijeća s 15. sjednice održane 5. travnja 2007. godine.
 13. Razmatranje zahtjeva Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac i Strukovne škole Đurđevac za novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije za dogradnju prostora škole u Đurđevcu, s prijedlogom Zaključka.
 14. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.