19. sjednice Gradskog vijeća


Petak, 7. prosinca 2007.
Dana 13. prosinca (četvrtak) 2007. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 2. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2008. godini.
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 5. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 7. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 9. Donošenje Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Grada Đurđevca u Skupštini trgovačkog društva Podravina-Programat d.d. Đurđevac na Odluku o uporabi dobiti za 2006. godinu.
 11. Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti ravnateljici Gradske knižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
 12. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća  Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

Zapisnik 19. sjednice