2. sjednica Gradskog vijeća 2009.


Četvrtak, 9. srpnja 2009.
Dana 9. srpnja (četvrtak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Statuta Grada Đurđevca.
 2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac u 2008. godini, s prijedlogom Zaključka.
 3. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac  za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine, s prijedlogom Zaključka.
 4. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka
 5. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 6. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2008. godinu, Programa rada i Financijskog plana za 2009. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
 7. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 8. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2009. godini – asfalterski radovi.
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac.
 10. Donošenje Rješenja o razrješenju načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
 12. Donošenje Rješenja o razrješenju zapovjedika, zamjenika zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.
 14. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik 2. sjednice