2.sjednica Gradskog vijeća


Petak, 21. srpnja 2006.

Na temelju članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 10/01. i 1/06), SAZIVAM 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 27. srpnja (četvrtak) 2006. goine u 16,00 sati Sjednica će se održati u dvorni za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1. Đurđevac.

Na temelju članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 10/01. i 1/06), SAZIVAM 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 27. srpnja (četvrtak) 2006. goine u 16,00 sati Sjednica će se održati u dvorni za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1. Đurđevac.

Za sjednicu predlažem sljedeći  DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. sječnja do 30. lipnja 2006. godine.

2. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

3. Donošenje Zaključka o prihvačanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu - Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine.

4. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

5. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitika i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

7. Razmatranje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevaca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine, s prijedlogom Zaključka.

8. Donošenje Riješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac. 9. Pitanja članova Gradskog vijeća.  Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivica Djopar, dr.vet.med.,v.r.