20. sjednice Gradskog vijeća


Četvrtak, 27. prosinca 2007.
Dana 27. prosinca (četvrtak) 2007. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

  1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
  2.  Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
  3. Donošenje  Programa o izmjenama i dopunama  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2007. godini.
  4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
  5. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
  6. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2007. godini.
  7. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
  8. Donošenje Zaključka o davanju  suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za pokretanje postupka osnivanja novog trgovačkog društva za distribuciju plina.
  9. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.