21. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Srijeda, 14. rujna 2011.
Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i  članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 4/09.),
S A Z I V A M21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan
15. rujna (četvrtak) 2011. godine u 16,00 sati

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.     Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :

1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine.
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2010./2011. godinu i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Polugodišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec srpanj 2011. godine.
10. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade Gradu Đurđevcu koju plaćaju druge jedinice lokalne samouprave koje za odlaganje otpada koriste odlagalište komunalnog otpada „Peski“.
11. Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
12. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  Povjerenstva za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Đurđevcu.
13. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Napomena:
Materijal za 12. točku dnevnog reda dostavit ćemo vam naknadno.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik s 21. sjednice