22. sjednica Gradskog vijeća


Srijeda, 9. travnja 2008.
Dana 10. travnja (četvrtak) 2008. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
 2. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2007. godine.
 4. Donošenje Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2007. godinu.
 5. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 6. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 7. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 8. Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna financijskog plana i Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2007. godini, s prijedlogom Zaključka.
 11. Razmatranje Izvješća o provedenom postupku prodaje poslovnih udjela Grada Đurđevca u Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
 12. Donošenje Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
 13. Razmatranje dostavljenih materijala o stanju i problematici funkcioniranja Nogometnog kluba „Graničar“ Đurđevac.
 14. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća  Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.