23. sjednica Gradskog vijeća


Srijeda, 6. veljače 2008.
Dana 5. lipnja (četvrtak) 2008. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Centar" u Đurđevcu.
 2. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 3. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju za 2007. godinu,  Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, s prijedlogom Zaključka.
 4. Razmatranje Financijskog izvješća za 2007. godinu, Programa rada i Financijskog plana za 2008. godinu Zajednice tehničke kulture Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
 5. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 7. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 10. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 11. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 13. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Đurđevca za 2007. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 14. Donošenje Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.
 15. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2008. godini.
 16. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerzvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2008. godini - asfalterski radovi.
 17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
 18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program zaštite kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac.
 19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za program muzejsko-galerijske djelatnosti: Deset godina Donacije I. L. Croate.
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o preuzimanju distributivne plinske mreže na upravljanje i održavanje.
 21. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Panić, v. r.