25. sjednica Gradskog vijeća


Četvrtak, 23. listopada 2008.
Dana 28. listopada (utorak) 2008. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

  1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca.
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đurđevca na rok od tri godine.
  3. Donošenje Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja.
  4. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca.
  5. Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca.
  6. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
  7. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

Zapisnik 25. sjednice