26. sjednica Gradskog vijeća


Četvrtak, 18. prosinca 2008.
Dana 22. prosinca (ponedjeljak) 2008. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 2. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2009. godini.
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 5. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 7. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 9. Donošenje Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 10. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac za pedagošku godinu 2007./2008., s prijedlogom Zaključka.
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 12. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 13. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 14. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 15. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2008. godini.
 16. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2008. godinu.
 17. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca.
 18. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca.
 19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika.
 20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Skupštini Turističke zajednice Grada Đurđevca za osnivanje Turističkog ureda.
 22. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Koprivnici.
 23. Izbor članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
 24. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

Zapisnik 26. sjednice