5. sjednica Gradskog vijeća 2009.


Utorak, 15. rujna 2009.
Dana 15. rujna (utorak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održati je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s prijedlogom Zaključka.
 4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s prijedlogom Zaključka.
 5. Razmatranje Izvješća o radu za  pedagošku godinu 2008./2009. i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, s prijedlogom Zaključka.
 6. Razmatranje Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine i Izvješća o vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine, s prijedlogom Zaključka.
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 9. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 10. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 11. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 12. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 13. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec srpanj 2009. godine.
 15. Donošenje Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
 16. Donošenje Rješenja o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Đurđevac.
 17. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća  Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

Zapisnik 5. sjednice