6. sjednica Gradskog vijeća 2009.


Petak, 6. studenoga 2009.
Dana 9. studenog (ponedjeljak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održatna je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata s područja Grada Đurđevca.
 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac.
 3. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.
 4. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnice u  Čepelovcu.
 5. Donošenje Odluke o prodaji vodovodnog materijala.
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Đurđevac.
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju pisma podrške generalu Mladenu Markaču.
 8.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec rujan 2009. godine.
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Komunalijama d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduživnje.
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji krovišta Doma kulture u Đurđevcu.
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova na obnovi restorana i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu.
 12. Utvrđivanje prijedloga za razrješenje i izbor četiri člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Segrad“ d.d. Đurđevac.
 13. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.

Zapisnik 6. sjednice