6. sjednica Gradskog vijeća


Nedjelja, 1. listopada 2006.

Dana 2. veljače (četvrtak) 2006. godine, s početkom u 16,10 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

  1. Prezentacija Projekta „Grad Đurđevac – model sudjelovanja građana u odlučivanju“.
  2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2006. godinu.
  3. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Đurđevca za 2004. godinu, s prijedlogom Zaključka.
  4. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu – Proračunske zalihe, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2005. godine, s prijedlogom Zaključka.
  5. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca.
  6. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
  7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Đurđevac.
  8. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 6. sjednice (2006)