7. sjednica Gradskog vijeća 2009.


Četvrtak, 17. prosinca 2009.
Dana 21. prosinca (ponedjeljak) 2009. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 5. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 6. Donošenje Programa o izmjenama Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2009. godini.
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu.
 8. Donošenje Odluke o odobrenju okvirnog kredita po platnoprometnom računu Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke.
 9. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu.
 10. Donošenje Projekcija Proračuna Grada Đurđevca za 2011. – 2012. godinu.
 11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu.
 12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u  2010. godini.
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 15. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 17. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 18. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini.
 19. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu.
 20. Donošenje  Odluke o visini spomeničke rente.
 21. Donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnice u Suhoj Kataleni.
 22. Donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnice u Čepelovcu.
 23. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
 24. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o visini plaće odnosno naknade plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca.
 25. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
 26. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđvca u 2009. godini.
 27. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca u 2010. godini.
 28. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
 29. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.
 30. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca.
 31. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za udruge Grada Đurđevca.
 32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o izvođenju građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji restorana i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu.
 33. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sanaciji zgrade – krovišta mrtvačnice u Đurđevcu.
 34. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik 7. sjednice