700 kn naknade za pružanje doma bijeloj rodi


Četvrtak, 6. srpnja 2017.

Koprivničko-križevačka županija se i ove godine preko Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta Zaštita i očuvanje bijele rode u 2017. godini, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukoliko na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste vi vlasnik ili korisnik imate gnijezdo bijele rode možete dobiti naknadu u iznosu od 700 kuna po gnijezdu.

Naknada služi za očuvanje gnijezda na građevinskim objektima na kojima se gnijezdo nalazi. Sve vlasnike objekata s područja Koprivničko - križevačke županije na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda molimo da se najkasnije do 30. kolovoza (od 7 do 15 sati) jave na broj telefona 048/621-790 ili na e-mail info@zastita-prirode-kckzz.hr ili da potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknade pošalju ili osobno dostave na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko - križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona i to svaki radni dan od sedam do 15 sati na broj 048/621- 790 ili putem elektroničke pošte zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr .