8. sjednica Gradskog vijeća 2010.


Srijeda, 27. siječnja 2010.
Dana 28. siječnja (četvrtak) 2010. godine, s početkom u 16,00 sati održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Dnevni red sjednice:

 1. Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 2009. godinu.
 2. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.
 3. Prezentacija Idejnog rješenja Športsko-rekreativnog centra "Graničar – Đurđevac".
 4. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2010. godinu.
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2010. godinu.
 6. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Đurđevca.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dimnjačarskoj službi na području Grada Đurđevca.
 9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca.
 10. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnice u  Čepelovcu.
 11. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnice u  Suhoj Kataleni.
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec prosinac 2009. godine.
 13. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu.
 14. Pitanja članova Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.
Zapisnik 8. sjednice