9. sjednica Gradskog vijeća


Srijeda, 4. listopada 2006.

Dana 9. lipnja (petak) 2006. godine, s početkom u 16,10 sati održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1.  Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Đurđevca za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 2. Informacija o novom ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.
 3. Razmatranje Izvješća o prodaji Đurđevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Đurđevac, s prijedlogom Zaključka.
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima.
 5. Donošenje Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Grada Đurđevca i Grada Lengyeltóti.
 6. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2006. godini - asfalterski radovi.
 7. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2006. godini.
 8. Donošenje Đurđevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini.
 9. Donošenje Rješena o izboru člana Odbora za prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.
 12. Donošenje:
  • Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje uprave društva Komunalija d.o.o. Đurđevac.
  • Zaključka o pokretanju inicijative za izmjenu Društvenog ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac.
 13. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 9. sjednice (2006)