Aglomeracija Đurđevac pred realizacijom: projekt vrijedan 281,7 milijuna kuna


Utorak, 18. lipnja 2019.

U prostoru utvrde Stari grad održana je konferencija za medije na temu provedbe projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, kao i ostalih razvojnih projekata Komunalija d.o.o. Đurđevac.

Projekt traje od prosinca 2014. godine, izrađena je studijska i projektna dokumentacija te su ishođene sve potrebne dozvole za gradnju. Komunalije su u postupku pregleda aplikacijskog paketa od strane Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Također, dobiven je Completion Note od Jaspersa te se očekuju uskoro potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 281,7 milijuna kuna, od kojih EU sufinancira 196,5 milijuna kuna, lokalna samouprava 5,7 milijuna kuna, a RH preostalih 79,5 milijuna kuna.

Projekt obuhvaća izgradnju vodovoda i kanalizacije na području Grada Đurđevca i općina Virje, Novigrad Podravski, Novo Virje, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski.

Provedbom projekta izgraditi će se 29,5 kilometara vodoopskrbne mreže, 3.349 kućnih priključaka na mrežu, crpna stanica i vodosprema u Čepelovcu, kanalizacijska mreža u dužini od 59,3 kilometara u Delovima, Novigradu Podravskom, Šemovcima, Hampovici, Đurđevcu, Čepelovcu, Budrovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Budančevici, Kozarevcu i Prugovcu, pročistač otpadnih voda u Ferdinandovcu, dok će se za pročistače u Virju i Podravskim Sesvetama povećati kapaciteti.

Konferenciji za medije prisustvovali su zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić, gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnici Željko Lacković i Branko Hrg.

Tomislav Kolarić istaknuo je kako se nada da će radovi krenuti tijekom 2020. godine.

-Radovi će se odvijati paralelno na svim jedinicama lokalne samouprave kako bi do 2023. godine uspješno realizirali ovaj važan projekt, a to je povećanje priključenosti stanovništva na stabilan sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kako bi zaštitili bogatstvo podzemne vode, kojom ovo naše područje obiluje- rekao je Kolarić te se posebno zahvalio timu, kojeg čine Gordana Kovačić, Marko Mišulin i voditeljica projekta Milici Fuček.

Gradonačelnik Hrvoje Janči priključio se zahvali direktora Kolarić te čestitao njemu i njegovom timu na odrađenom iznimno zahtjevnom poslu te izrazio nadu da će se sve realizirati kako je i planirano.

Zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić pohvalio je rad Grada Đurđevca posebno istaknuvši da ima takvih partnera u cijeloj Hrvatskoj realizacija projekata ne bi bila upitna.

-Svi ciljevi su do ove razine ostvareni u izuzetnom roku. Ogroman trud je nagrađen. Mi možda već u zadnjem tjednu osmog mjeseca imati potpisivanje ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava -istaknuo je Vukmirić dodavši kako uopće ne sumnja da će se ovaj tim znati nositi s novim, drugačijim izazovima.

-Hrvatske vode će uvijek biti tu da svojom snagom i autoritetom pomognu da taj projekt zaživi -zaključio je Vukmirić.

Saborski zastupnik Branko Hrg podsjetio je da je novim Zakonom o financiranju lokalne samouprave omogućen širok spektar raznih projekata, a što mnogi to nisu iskoristili.

-Đurđevac u tome jako prednjači i na tome vam čestitam. Prednjačite i na ovom projektu Aglomeracije, jer ste u stvari preskočili četiri godine. Sve Aglomeracije u Hrvatskoj kasne, a vi ste se plasirali iz razdoblja 2023. u 2019. – istaknuo je Hrg te dodao kako on i saborski zastupnik Željko Lacković imaju izuzetno dobru suradnju.

-Ovo je poruka da se na ovom regionalnom području mogu iskoristiti pozicije i potencijali u politici koje imamo i koje ne koristimo dovoljno. To se ne odnosi na Đurđevac. Đurđevac to koristi i zato imate uspjeh-poručio je Hrg.

-Da smo uspješni u povlačenju sredstava govore ovi panoi ovdje, koji prikazuju 31 projekt i 89 milijuna kuna EU sredstava, koji su u realizaciji, a još mnogo toga čeka da dobije svoju odluku o financiranju -rekao je uvodno saborski zastupnik Željko Lacković.

-Aglomeracija je projekat vrijedan 282 milijuna kuna omogućit će bolju kvalitetu života i standard građana u ovom kraju Hrvatske. Njome će biti riješen cjelokupni problem vodoopskrbe i odvodnje na području cijele Koprivničko-križevačke županije, dakle i Aglomeracija Križevci i Aglomeracija Koprivnica su zajedno s nama u ovom projektu -istaknuo je Lacković te dodao kako ovaj projekt ne poznaje granice.

U saborskoj proceduri je novi zakon o vodama i vodnim uslugama, koji predviđa novi sustav vodoopskrbe, gdje će Križevci i Koprivnica biti jedno vodoopskrbno područje, a Đurđevac i Bjelovar će činiti drugo vodoopskrbno područje.

Bjelovarsko-bilogorska županija nema dovoljne vodne potencijale te se mora napajati iz naše županije, tako da će doći do jednog novog povezivanja naše dvije županije preko projekta vodoopskrbe- zaključio je Lacković.