Veliki infrastrukturni uspjeh: aglomeracija Đurđevac pred potpisom ugovora o financiranju


Subota, 16. studenoga 2019.

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su dali suglasnost gradonačelniku Hrvoju Jančiju za potpis Ugovora o partnerstvu na projektu Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete.

Osim Grada Đurđevca potpisnici ovog ugovora su i općine koje sudjeluju u projektu te Komunalije d.o.o. koje su nositelj projekta aglomeracije.

-Naša Aglomeracija nalazi se na zadnjem koraku prije potpisa ugovora o financiranju, a to je upravo ovaj ugovor o partnerstvu koji je standardan kod projekata aglomeracija. Ugovor potpisuju svi partneri u projektu, a njime se definiraju sva prava i obveze potpisnika. Znamo da se priprema ugovor o financiranju za našu aglomeraciju, a radi se o ukupnoj vrijednosti od 282 mil. kuna i potpis ugovora očekujemo do kraja godine. Aglomeracijom na području Grada Đurđevca napraviti će se značajna infrastruktura, osim dijelova po gradu gdje je predviđena zamjena mreže zbog izjednačavanja tlakova, projektom su pokrivena i prigradska naselja Čepelovac i Budrovac gdje će se riješiti pitanje odvodnje i prošiščavanja otpadnih voda- objasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Grad je sa komunalnom tvrtkom napravio i projekte za odvodnju za četiri prigradska naselja: Suhu i Sirovu Katalenu, Mičetinac i Svetu Anu. Možemo reći da će standard i uvjeti za život po ovom pitanju biti isti i u gradu i u našim prigradskim naseljima, odnosno svi će imati mogućnost spajanja na sustav odvodnje, a već odavno znamo da svi imaju osiguranu mogućnost priključka na mrežu vodoopskrbe- dodao je gradonačelnik.

Saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković iznio je i nekoliko zanimljivih statističkih podataka.

-U Republici Hrvatskoj u paketu koji je predviđen za financiranje sve aglomeracije koje su unutra trebale su biti realizirane do 2018. godine. To su sve redom projekti koji su već trebali biti gotovi ili u završnoj fazi. Jedina aglomeracija u RH koja nije iz tog perioda, nego iz kasnijeg, nakon 2018. godine je aglomeracija Đurđevac i kao takva je uspješno ušla u financiranje. I još jedan podatak, samo je naša županija u cijelosti pokrivena sa projektom aglomeracije u ovom krugu financiranja. Dakle i Grad Koprivnica, i Grad Križevci zajedno sa Gradom Đurđevcom zapravo u cijelosti predstavljaju pokriće cijelog teritorija županije što je jedan veliki infrastrukturni uspjeh- rekao je Lacković.