Akcijom skidanja plakata za ljepši grad


Ponedjeljak, 27. svibnja 2019.

I ove godine Grad Đurđevac nastavlja s akcijom skidanja plakata za ljepši grad.

Tokom proteklog tjedna očišćeno je središte grada od plakata, oglasa i drugih sadržaja koji su bili postavljeni na površinama i prostorima koji za to nisu predviđeni kako bi nam grad bio ljepši.

Odlukom o komunalnom redu propisano je da se plakati, oglasi, osmrtnice i slično mogu postavljati samo na oglasnim pločama, oglasnim stupovima i oglasnim ormarićima postavljenim u tu svrhu. Iznimno za određene manifestacije, upravni odjel može odrediti isticanje plakata i na drugim mjestima.

Mole se građani da ne lijepe plakate na mjestima koja nisu predviđena za iste jer će komunalni redar svakodnevno po čitavom gradu obavljati kontrolu nedopuštenog plakatiranja, a uklanjanje nepropisno postavljenih plakata izvršit će se na teret oglašivača.