Aktivnosti izborne promidžbe na javnim površinama


Petak, 28. veljače 2014.

Obavještavaju se sve političke stranke i nezavisni kandidati, sudionici na prijevremenim lokalnim izborima, da su dužne za aktivnosti izborne promidžbe na javnim površinama podnijeti:

            - Zahtjev za korištenje javne površine za postavu štanda koji se predaje u sobi broj 32/I u zgradi Gradske uprave uz biljeg od 70,00 kuna. Korištenje javne površine za postavu štanda, dozvoljava se uz Rješenje Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti po cijeni 5,00 kuna po m2 dnevno za štand, sukladno članku 11. Odluke o gradskim porezima Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 3/13.).

Lokacije za postavu štandova su javne površine ispred „Poslovnog centra“ i na „Gradskoj tržnici“ u Đurđevcu, te javne površine ispred društvenih domova po prigradskim naseljima i na području Grada Đurđevca.

 Turistička zajednica Područja đurđevačke Podravine naplaćuje:

  • najam štanda u iznosu od 50,00 kuna po danu (ako si ih političke stranke i kandidati grupe birača sami postavljaju),
  • najam štanda s montažom u iznosu od 110,00 kuna (za udaljenost od 1 – 5 km)
  •  najam štanda s montažom u iznosu od 130,00 kuna (za udaljenost od 5 – 15 km)
  •  najam bine u iznosu od 200,00 kuna po danu plus 170,00 kuna za montažu
  •  najam CITY LIGHT-a u iznosu od 500,00 kuna  (za razdoblje od 14 dana)
  • najam jumbo plakata u iznosu od 500,00 kuna (za razdoblje od 14 dana).

        - Zahtjev za korištenje javne površine za postavu plakata predati u Grad Đurđevac.

        - Postava plakata dozvoljava se uz odobrenje Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti na stupovima javne rasvjete na javnim površinama uz nerazvrstane ceste i trgove, postavljene na način da ne ometa preglednost prometa i normalno odvijanje prometa na cesti, biciklističkoj i pješačkoj stazi.

           - Za postavu plakata uz lokalne, županijske i državne ceste potrebno je ishoditi i suglasnost nadležnih poduzeća koje upravljaju istim.

          - Plakate u krugu 50 metara od birališta ukloniti najkasnije do 24:00h, 21.03.2014. godine.

Plakati se ne smiju postavljati na drveća. Ukoliko će biti postavljeni na drveća, biti će uklonjeni. Nakon završetka izborne promidžbe svi sudionici moraju plakate odstraniti i ostaviti uredno počišćena mjesta. Ukoliko mjesta neće biti očišćena, po nalogu komunalnog redara će biti uklonjena i naplatit će se njihovo uklanjanje.

             Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 811-052.