Asfaltiran prilazni put prema vodocrpilištu


Srijeda, 14. rujna 2016.

Nakon što su završili asfalterski radovi i radovi na sanaciji oštećenja u ulicama Kralja Petra Krešimira i Kneza Branimira u kvartu Novo Selo, završeni su i radovi na asfaltiranju pristupnog puta prema vodocrpilištu u ulici Mihovila Pavleka Muiškine.

Asfaltirano je dvorište vodocrpilišta i put do spoja ulice Mihovila Pavleka Miškine u dužini od 200 metara.